Sejm przyjął ustawę o OZE. Są pozytywne zmiany dla prosumentów

Styczeń 16, 2015

Dziś po niemal pięciu latach prac nad projektem posłowie przyjęli Ustawę o OZE. Choć głównym założeniem ustawy jest stopniowe odchodzenie od systemu zielonych certyfikatów do systemu aukcyjnego warto pamiętać, że pod rządami nowej ustawy certyfikaty będą nadal przysługiwały wytwórcy przez okres kolejnych 15 lat za energię z instalacji, która zacznie wytwarzać energię przed 1 stycznia 2016 r. By otrzymać certyfikat i „załapać się na stary system” inwestor musi więc ukończyć inwestycję i rozpocząć produkcję energii najpóźniej do końca 2015 roku. Choć wydłużeniu nie uległ przewidziany w ustawie okres przejściowy, który pozwoliłby uniknąć 2-letniej luki inwestycyjnej warto jednak zwrócić uwagę na pozytywne zmiany przygotowane z myślą o najmniejszych wytwórcach energii z OZE. Jest to tym bardziej istotne, że niektóre z nich zgłoszone były niemal na „ostatniej prostej” sejmowych prac.

Jedna ze zmian polega na tym, że kary pieniężne nakładane będą na producenta energii z OZE dopiero w sytuacji gdy nie wytworzy on co najmniej 85% energii deklarowanej w ofercie dzięki której wygrał aukcję. Daje to producentom 15-procentowy „margines błędu”. W pierwotnej wersji projektu kary miały być nakładane nawet w sytuacji gdyby ta różnica była minimalna.

W trzecim czytaniu przegłosowana została także zaproponowana niedawno przez posłów PSL poprawka gwarantująca producentom energii z najmniejszych przydomowych instalacji konkretne ceny odkupu tej energii przez lokalne spółki energetyczne. Choć wysokość cen tej energii będzie zależała od mocy i rodzaju technologii w jakiej zostanie wytworzona wiadomo, że najwyższe kwoty (0,75 zł za wyprodukowaną kWh) będą dotyczyć małych wiatraków, elektrowni wodnych oraz paneli fotowoltaicznych o mocy do 3 kW. Aby skorzystać z taryf gwarantowanych trzeba się jednak spieszyć. Ten korzystny dla inwestorów system przestanie obowiązywać gdy łączna moc takich elektrowni osiągnie 800 MW.

Jeszcze w listopadzie przesądzono z kolei, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą mogły być uznane za tzw. prosumentów. Posłowie zrównali jednocześnie cenę energii wytworzonej przez takie osoby w mikroinstalacjach do 100% średniej ceny na rynku konkurencyjnym. Przewidywana przez długi okres czasu w poprzednich wersjach projektu ustawy propozycja 80% tej ceny spotkała się ze stanowczym sprzeciwem branży.

Uchwalenie ustawy przez Sejm nie kończy procedury legislacyjnej. Po zakończonych dziś pracach w Sejmie ustawa zostanie przesłana do Senatu, następnie prawdopodobnie wróci jeszcze raz do Sejmu i dopiero wtedy przedstawiona zostanie Prezydentowi do podpisu. Obecnie można przewidywać, że ustawa zostanie podpisana przez Prezydenta w marcu 2015 r., zaś najważniejsza część ustawy dot. systemu wsparcia wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2016 r.