Wykorzystanie krajowych zasobów energetycznych priorytetem rządu

Sierpień 28, 2014

Podczas 73. Posiedzenia Sejmu RP Prezes Rady Ministrów Donald Tusk przedstawił w Sejmie plany i priorytety będące podstawą planów rządu na ostatni rok kadencji. Choć energetyka nie znalazła się wśród wspomnianych wyżej dwóch priorytetów (są nimi nowy sposób waloryzacji rent i emerytur oraz mechanizm wykorzystywania ulg podatkowych dla dzieci) Premier zwrócił uwagę na konieczność odpowiedzialnego realizowania polskiej polityki energetycznej. W swoim wystąpieniu pominął jednak kwestie związane z  odnawialnymi źródłami energii.

Kwestiom energetycznym więcej czasu poświęcił Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński, który w kontekście solidaryzmu i patriotyzmu gospodarczego podjął także temat bezpieczeństwa energetycznego. Już na wstępie przypomniał, że w Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii z czym rząd wiąże jego zdaniem „wielkie nadzieje”. Pozostałą część wystąpienia poświęconego kwestiom energetycznym Minister Gospodarki poświęcił już jednak energetyce węglowej. Zwrócił uwagę, że w nadchodzących miesiącach planowane jest uporządkowanie spraw handlu węglem, zaś przy pomocy projektów poselskich i rządowych rozwiązana powinna także zostać kwestia koncentracji popytu na ten surowiec.

Energetyka stała się także tematem wystąpienia Ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego, który zapowiedział m.in., że państwowe spółki zainwestują w poszukiwania surowców ze źródeł niekonwencjonalnych. „(…) Bezpieczeństwo i niezależność energetyczna Polski jest priorytetem rządu i priorytetem polityki właścicielskiej ministra skarbu. (…) W ten system wpisuje się poszukiwanie własnych surowców i maksymalne wykorzystanie krajowych zasobów. Chcemy skorzystać z tej szansy i dlatego spółki Skarbu Państwa do 2016 roku zainwestują w poszukiwania surowców źródeł niekonwencjonalnych nie mniej niż 5 mld zł” – zapowiedział. Jak podkreślił, proponowane zmiany mają pomóc w zbudowaniu komplementarnego systemu stanowiącego o naszym bezpieczeństwie i niezależności energetycznej.

W części poświęconej wystąpieniom przedstawicieli klubów parlamentarnych posłowie wyrazili obawę o to, czy kluczową dla branży ustawę o OZE uda się uchwalić jeszcze w obecnej kadencji Sejmu. Posłowie przypomnieli członkom rządu, że rozwój odnawialnych źródeł energii to także wiele nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Choć proponowany obecnie przez rząd projekt ustawy o OZE był wielokrotnie zmieniany i nie ma dziś wiele wspólnego z pierwotnym projektem Waldemara Pawlaka sprzed kilku lat, nadal trudno określić w jakim kierunku będzie zmierzała polska polityka energetyczna w zakresie OZE. Po rządowym „expose” wciąż więcej mamy pytań niż odpowiedzi.