Poznaj nasz zespół

Jesteśmy grupą ekspertów i pasjonatów odnawialnych źródeł energii

Paweł Guziński

Prezes Zarządu

Bezpieczeństwo energetyczne jest dziś bardzo istotnym elementem zarówno polityki międzynarodowej, ale również życia codziennego każdego z nas. Dlatego tak ważne jest wypracowanie najlepszych rozwiązań energetycznych i wspólna praca na rzecz bezpieczeństwa dostaw energii. Ten spokój musimy zapewnić sobie sami. Chcę, by rozproszona energetyka była rozwijana w Polsce w oparciu o najnowsze technologie, oraz nasze własne rodzinne firmy i przedsiębiorstwa. Od wielu lat prowadzę działalność, dzięki czemu tysiące domów w małych miasteczkach zasilanych jest w czystą energię z wiatru. Daje mi dużo satysfakcji a na co dzień motywuje do aktywnego wspierania tej młodej branży poprzez Stowarzyszenie Małej Energetyki Wiatrowej.”

Kamil Szydłowski

Wiceprezes Zarządu

Energetyka wiatrowa w Polsce to nie tylko domena zagranicznych korporacji z obcym kapitałem. W zielone technologie zainwestowało w naszym kraju kilkuset małych i średnich przedsiębiorców, którzy pomimo wielu trudności ukończyli swoje projekty. Członkowie SMEW są dla mnie przykładem tego, jak polska energetyka powinna wyglądać w przyszłości. Wierzę, że polski biznes jest w stanie wziąć na siebie część odpowiedzialności za bezpieczeństwo i stabilność dostaw energii”

Paweł Nowak

Radca prawny, członek Komisji Rewizyjnej SMEW

Specjalista w sprawach z zakresu energii, środowiska oraz prawa korporacyjnego. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów oraz doradztwie w sprawach związanych z systemami wsparcia dla energii odnawialnej, umowami zakupu energii jak również pozwoleniami, budową, finansowaniem i użytkowaniem elektrowni wiatrowych. Wspiera członków SMEW fachowym doradztwem oraz przygotowuje propozycje postulowanych przez branżę zmian w prawie.

Paweł Tomczak

 

W polskiej energetyce rozproszonej za dużo jest dziś sporów i niejasności. Konflikty polityczne podgrzewają konflikty, wzmacniają opór lokalnych społeczności zamiast wspierać ich rozwój. Jako inwestor, oraz jako deweloper projektów wiatrowych na co dzień spotykam się z sytuacjami, kiedy polityka staje się hamulcem rozwoju, a skomplikowane przepisy są ogromną barierą dla każdego przedsiębiorcy.

Wierzę, że odpowiednio przygotowany grunt pod rozmowę i prawdziwie rzeczowa argumentacja sprawią, że mała energetyka zdobędzie należne jej miejsce w krajowym miksie energetycznym. By to osiągnąć potrzebne są dobre pomysły, determinacja i wiara w sukces. Na tych filarach opiera się moja codzienna działalność, ale też działalność SMEW.”

Marek Granczewski

Założyciel SMEW

„W całym kraju energię z wiatru produkuje kilkuset małych i średnich przedsiębiorców. Sam od wielu lat prowadzę taką działalność. Zrealizowałem wiele projektów i jestem gotów dzielić się swoim doświadczeniem z tymi, którzy swoją przygodę z wiatrakami dopiero zaczynają. Powołaliśmy Stowarzyszenie Małej Energetyki Wiatrowej między innymi po to, by jego członkowie wzajemnie się wspierali i dzielili swoją wiedzą. Angażuję się w działalność Stowarzyszenia bo wierzę, że działając razem możemy być jeszcze lepsi w tym co robimy.”

Leo Turno

Wieloletni dyrektor generalny międzynarodowej agencji prasowej, wcześniej szef projektu internetowego płatnej telewizji w Polsce, współzałożyciel i członek zarządu pierwszej w Polsce telewizji w punkcie sprzedaży, absolwent Politechniki Warszawskiej i francuskiego instytutu zarządzania Insead.

dr Robert Zajdler

radca prawny

Założyciel kancelarii prawnej świadczącej usługi dla sektora energetycznego (Zajdler Energy Lawyers), adiunkt na Politechnice Warszawskiej, ekspert ds. energetycznych w Instytucie Sobieskiego. Wcześniej, pracując dla Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa był m.in. pełnomocnikiem Polski w postępowaniach arbitrażowych, w tym opartych na Traktacie Karty Energetycznej (Mercuria Energy Group Ltd. vs. Rzeczpospolita Polska) oraz regułach FIDIC. Pracując dla Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej zajmował się negocjacjami akcesyjnymi Polski do Unii Europejskiej oraz dostosowaniem prawa polskiego do wymogów prawa Unii Europejskiej.
Pracował również dla Komisji Europejskiej. Wykładowca i autor licznych publikacji w dziedzinie energetyki (szerzej na stronie www.zajdler.eu).

Witaj!

Jeśli masz pytania to zapraszamy do kontaktu.