Zapisz się

Zapisz się do Stowarzyszenia!

 • reprezentujemy Twoje interesy na forum parlamentu, ministerstw i innych instytucji
 • dostaniesz dostęp do bieżących i najważniejszych informacji dla branży
 • otrzymasz wsparcie prawne i interwencje w sprawach indywidualnych
Każdy członek SMEW otrzymuje:

 • monitoring legislacyjny kluczowych aktów prawnych i planowanych zmian
 • informacje nt prowadzonych konsultacji społecznych
 • monitoring mediów i analizę informacji ukazujących się w mediach ogólnopolskich
 • bieżące plany i działania biura Stowarzyszenia w formie Biuletynu
 • analizy, ekspertyzy, oraz merytoryczne opracowania branżowe
 • korzystne ceny wybranych usług i produktów w ramach grup zakupowych
 • dostęp do bazy i referencje firm prowadzących usługi
 • zaproszenia do uczestnictwa w imprezach, szkoleniach, wykładach organizowanych przez Stowarzyszenie
 • zniżki w opłatach za udział w wydarzeniach organizowanych przez SMEW
 • powiadomienia SMS w pilnych sprawach
 • monitoring mediów i analizę informacji ukazujących się w wybranych regionach
 • wsparcie lobbingowe na poziomie regionalnym
 • interwencje indywidualne w relacjach z samorządami
 • kierunkowe działania PR na poziomie regionalnym
 • najkorzystniejsze ceny wybranych usług i produktów w ramach grup zakupowych
 • interpretację aktów prawnych i wykładni przepisów
Wysokość składki członkowskiej:

Tabela składek rocznych, tj. ważnych przez 12 miesięcy od wpłaty (uzależniona od posiadanej przez inwestora mocy):

Poniżej 1 MW      600 zł

1 – 1,4 MW 1200 zł

1,5 – 2,4 MW 1800 zł

2,5 – 3,4 MW 2400 zł

3,5 MW I więcej 3000 zł

 Razem jesteśmy silniejsi! Zapraszamy!

Wstąpienie do SMEW jest możliwe na dwa sposoby:

2. Wypełniając poniższy formularz