Gmina Kobylnica najbardziej otwarta na inwestycje wiatrowe

Maj 12, 2014

Gdyby wierzyć w zapewnienia mediów, jakoby siłownie wiatrowe były szkodliwe, uciążliwe dla naszego zdrowia i rujnowały życie mieszkańców okolicznych terenów trudno byłoby zrozumieć mieszkańców Kobylnicy. Na terenie tej małej gminy już dziś z powodzeniem funkcjonują dwie farmy wiatrowe.  Co więcej, nie jest to ostatnie słowo mieszkańców. Planują budowę kolejnych!

Gmina Kobylnica jest modelowym przykładem tego, jak wiele dziś znaczyć może porozumienie i solidny dialog. Dzięki jasno określonemu celowi, jakim jest stworzenie mieszkańcom przyjaznych warunków zarówno do życia, jak i inwestowania, gmina stała się symbolem zintegrowanej i co warto podkreślić – świadomej społeczności lokalnej, gdzie wartością nadrzędną jest dobro wspólne.

Docelowo na terenie gminy zostanie wybudowanych około 80 siłowni wiatrowych. Na tym jednak proekologiczne rozwiązania w Kobylnicy się nie kończą. Zrealizowano tu już specjalny Program Wykorzystania Energii Słonecznej, dzięki któremu budynki użyteczności publicznej, domy jednorodzinne i kamienice wyposażono w panele słoneczne, które zapewniają lokatorom energię potrzebną np. do przygotowania ciepłej wody. Chodzi bowiem o proste rozwiązania, które ułatwiają życie codzienne wielu ludzi. Nowe projekty oznaczają z kolei pojawienie się nowych inwestorów.

W 2013 roku gmina Kobylnica zwyciężyła w rankingu energii odnawialnej. To wyróżnienie to jednak nie tylko zasługa władz samorządowych. To sukces przede wszystkim samych mieszkańców, którzy mają swój niebagatelny wkład w budowanie proekologicznego wizerunku gminy.

Najbardziej cieszy fakt, że dzięki ogromnej pracy na rzecz uświadomienia mieszkańcom zalet rozwoju energetyki odnawialnej nie tylko wspierają oni kolejne „zielone inwestycje” w okolicy, ale także sami budują własne instalacje odnawialnych źródeł energii. Ponieważ jak zaznaczono we wstępie projektów OZE będzie jeszcze więcej, inwestorzy coraz częściej pytają o Kobylnicę.