Category Archive for "aktualności"

Obalamy mity na temat ustawy o OZE

W ciągu ostatnich dni w mediach pojawiły się informacje jakoby prace nad rządowym projektem ustawy o OZE miały w najbliższym czasie przyspieszyć a sama ustawa wejść w życie jeszcze w lutym następnego roku. W związku z tym część przedsiębiorców wyraża

Read More

Ustawa krajobrazowa jednak bez wiatraków?

Po miesięcznej przerwie prace wznowiła sejmowa podkomisja rozpatrująca tzw. „ustawę krajobrazową” – uznawaną za drugą – obok ustawy o OZE – najistotniejszą dla branży zmianę legislacyjną. Choć podkomisja trwała niecałe pół godziny to zakończyła się ważnym dla nas stwierdzeniem. Zdaniem

Read More

„Oczekujemy, że ustawa o OZE pozwoli małym i średnim przedsiębiorstwom konkurować w ramach aukcji”

15 września 2014r. odbyło się wysłuchanie publiczne rządowego projektu ustawy o OZE, będące efektem zgłoszonego podczas poprzedniego posiedzenia komisji wniosku posłanki Anny Zalewskiej (PiS) w tej sprawie. Posiedzenie zgromadziło ponad 100 osób, które zgłosiły wcześniej zainteresowanie pracami nad projektem. Oprócz

Read More

„Inteligentne liczniki” pomysłem na rozwój OZE

Poznaliśmy już projekt założeń do ustawy, której celem jest upowszechnienie w Polsce systemu tzw. „inteligentnych liczników”. W praktyce będzie to oznaczało, że konsumenci nie będą rozliczani w przyszłości na podstawie prognoz zużycia energii elektrycznej, ale na podstawie rzeczywistego jej zużycia,

Read More

Batalia o czystą energię

Dwa sztandarowe projekty polskiego rządu w dziedzinie energetyki zostały zaskarżone przez organizacje ekologiczne. Zdaniem działaczy zatwierdzony przez Radę Ministrów Program polskiej energetyki jądrowej oraz program wsparcia dla technologii współspalania węgla z biomasą zawierają wiele uchybień, które trzeba wyjaśnić na drodze

Read More

Nowy przewodniczący Komisji Europejskiej o energetyce.

Nowy przewodniczący Komisji Europejskiej o energetyce.   Wydaje się, że opadły już emocje po wyborach do Parlamentu Europejskiego, których wyniki były dla wielu zaskoczeniem. Mimo sukcesów partii postrzeganych, jako eurosceptyczne, układ sił w Unii nie zmienił się  znacząco. Nadal pierwsze

Read More

Konflikt Rosji z Zachodem szansą dla OZE?

W związku z zaogniającym się konfliktem na Ukrainie Stany Zjednoczone i Unia Europejska nałożyły kilka dni temu sankcje gospodarcze na Rosję, oskarżając jej władze, na czele z prezydentem Władimirem Putinem, o aktywne wspieranie separatystów walczących z rządem w Kijowie. Jednak, mimo

Read More

Ustawa o OZE trafiła do Sejmu

We wtorek 8 lipca do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o OZE. Ministerstwo Gospodarki pierwszy projekt tej niezwykle ustawy przedstawiło w 2011, jeszcze za czasów Waldemara Pawlaka. Przez ten czas zmieniali się ludzie pracujący nad ustawą oraz ich koncepcje jak

Read More

Na czym polega system aukcyjny planowany przez Ministerstwo Gospodarki w ustawie o OZE?

W nowym projekcie ustawy o OZE Rada Ministrów zaproponowała radykalną zmianę w systemie wspierania energetyki odnawialnej. Zielone certyfikaty, stanowiące dotychczas swego rodzaju lokomotywę rozwoju OZE w Polsce, mają zostać zastąpione przez tzw. system aukcyjny. Istotą nowej koncepcji wsparcia dla OZE

Read More
cel inwestycyjny

Cel w zakresie OZE bez zmian w ciągu najbliższych 35 lat?

Znane są niektóre założenia projektu Polityki Energetycznej Polski do 2050 r. Zgodnie z nimi za 35 lat utrzymany ma być 20-procentowy udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu, zaś energetyka węglowa będzie stanowiła blisko połowę naszego bilansu. Rząd zakłada też,

Read More