Category Archive for "Unia Europejska"

Batalia o czystą energię

Dwa sztandarowe projekty polskiego rządu w dziedzinie energetyki zostały zaskarżone przez organizacje ekologiczne. Zdaniem działaczy zatwierdzony przez Radę Ministrów Program polskiej energetyki jądrowej oraz program wsparcia dla technologii współspalania węgla z biomasą zawierają wiele uchybień, które trzeba wyjaśnić na drodze

Read More

Nowy przewodniczący Komisji Europejskiej o energetyce.

Nowy przewodniczący Komisji Europejskiej o energetyce.   Wydaje się, że opadły już emocje po wyborach do Parlamentu Europejskiego, których wyniki były dla wielu zaskoczeniem. Mimo sukcesów partii postrzeganych, jako eurosceptyczne, układ sił w Unii nie zmienił się  znacząco. Nadal pierwsze

Read More

Nowy Parlament mniej ambitny?

Wybory do Parlamentu Europejskiego za nami. Dlatego SMEW dokonał prognozy tego, co nadchodzące zmiany mogą oznaczać dla celów i planów związanych z OZE. Dotychczasowy skład Parlamentu Europejskiego zdecydowanie opowiadał się za wysokimi celami w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla oraz

Read More