Raport EWG i LUT University: OZE 100% tańsze niż obecny system energetyczny

Kwiecień 13, 2019

Raport Energy Watch Group i LUT University pokazuje, jak można połączyć cel ograniczenia globalnego wzrostu temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza z efektywnym kosztowo, obejmującym różne sektory, opartym na nowych technologiach nowym systemem energetycznym opartym w 100 procentach na energetyce odnawialnej.

Naukowcy sprawdzili jak wyglądałaby do 2050 roku globalna transformacja energetyczna w sektorach takich jak elektroenergetyka, ciepłownictwo czy transport. Wyniki ponad czterech lat badań dowodzą, że przejście na 100% energii odnawialnej jest konkurencyjne w stosunku do obecnego systemu opartego na paliwach kopalnych i jądrowych i może zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w systemie energetycznym do zera jeszcze przed 2050 r.

„Raport potwierdza, że przejście na 100% odnawialnych źródeł energii jest możliwe we wszystkich sektorach i nie jest droższe niż obecny system energetyczny” – powiedział Hans-Josef Fell, były poseł do Bundestagu i przewodniczący Energy Watch Group. „Wyniki pokazują, że cały świat może przejść na system energetyczny o zerowej emisji…”

„Raport pokazuje, że wszystkie kraje mogą i powinny przyspieszyć realizację celów Porozumienia Paryskiego” – wskazuje dr Christian Breyer, profesor ekonomii energetyki słonecznej na fińskim uniwersytecie LUT. „Przejście na 100 procent czystej, odnawialnej energii jest realistyczne – nawet wykorzystując tylko obecnie dostępne technologie.”

Prof. Claudia Kemfert, szefowa Departamentu Energii, Transportu i Środowiska – „Badanie jest imponującym dowodem na to, że przejście na odnawialne źródła energii na całym świecie jest nie tylko wykonalne, ale także ma sens ekonomiczny.”

Prof. Eicke Weber, były dyrektor Instytutu Fraunhofera ds. systemów energii słonecznej, Freiburg, Niemcy- „Jest to prawdziwie przełomowe studium. Szczegółowa analiza obejmująca cały świat z jednogodzinną rozdzielczością czasową pokazuje, że niezawodny globalny system energetyczny oparty w 100% na energii odnawialnej jest technicznie możliwy i korzystny finansowo. Warto zauważyć, że badanie to prowadzi do stwierdzenia, że świat będzie potrzebował do tego sposobu zapewnienia sobie energii około 70 terawatów zainstalowanej fotowoltaiki oraz 8 terawatów energetyki wiatrowej. Te liczby będą ważne w planowaniu trajektorii rozwoju świata w nadchodzących latach, aby uniknąć katastrofalnych zmian klimatycznych.”

Franziska Wessel z organizacji Fridays For Future, zrzeszającej organizatorów młodzieżowych strajków klimatycznych – „Ten raport pokazuje, co jest możliwe…  – apelujemy o przejście na 100% energii odnawialnej do 2035 r.”

Raport kończą rekomendacje szybkiej integracji technologii zeroemisyjnych i źródeł odnawialnych. Wśród najważniejszych narzędzi wymienia się: parowanie sektorów, pobudzenie inwestycji prywatnych (według autorów raportu najskuteczniej motywowanych stałymi taryfami gwarantowanymi), ulgi podatkowe i inne prawne udogodnienia przy jednoczesnym zaprzestaniu dotacji na węgiel i paliwa kopalne. Według raportu przejście na globalny system energetyczny oparty na 100% odnawialnych źródłach energii może się dokonać przed 2050 r., jeśli pojawią się silne ramy polityczne.

Najważniejsze wyniki:

– Przejście na 100% energii odnawialnej wymaga masowej elektryfikacji we wszystkich sektorach. Całkowita produkcja energii elektrycznej w 2050 r. będzie cztery do pięciu razy większa niż w 2015. Zużycie energii elektrycznej w 2050 r. będzie stanowić ponad 90 % zużycia energii pierwotnej. Jednocześnie całkowicie ustanie zużycie surowców kopalnych i energii jądrowej we wszystkich sektorach. Samochody, samoloty i statki będą częściowo zasilane paliwami syntetycznymi produkowanymi z roślin.

– Światowa produkcja energii pierwotnej w stuprocentowo odnawialnym systemie będzie się składać z następujących źródeł: energia słoneczna (69 proc.), energia wiatrowa (18 proc.), energia wodna (3 proc.), bioenergia (6 proc.) i energia geotermalna (2 proc.). Zainstalowana moc PV w roku 2050 wyniesie 63,400 GW, a wiatru 8000 GW. Oczywiście, poszczególne regiony świata będą miały różnorodne miksy energetyczne – w Europie (rozumianej w raporcie szerzej niż sama UE, obejmującej także Ukrainę i Turcję), fotowoltaika będzie zaspokajać 62 proc. zapotrzebowania, a wiatr – 32 proc. Magazyny energii będą zapewniać 23 proc. energii elektrycznej i 26 proc. ciepła.

– Do 2050 r. energia wiatrowa i słoneczna będzie stanowić 96 proc całkowitego zaopatrzenia w prąd. Źródłem energii odnawialnej jest praktycznie wyłącznie zdecentralizowana produkcja lokalna i regionalna.

– Przejście w stu procentach na odnawialne źródła energii jest ekonomiczne: koszty energii dla w pełni zrównoważonego systemu energetycznego minimalnie spadną – z 54 EUR/MWh w 2015 r. do 53 EUR/MWh w 2050 r, a biorąc pod uwagę obniżkę spadek kosztów zewnętrznych (tzn. zanieczyszczeń), wariant ten jest znacząco bardziej korzystny.

-Zmiany kosztów nie będą jednak równomierne w poszczególnych regionach świata. Energia stanieje najbardziej w Ameryce Południowej (o 34 proc.) na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej (o 31 proc.), w Ameryce Północnej (o 22 proc) i w Europie (o 15 proc.). Uśredniony koszt energii elektrycznej spadnie z 78 €/MWh do około 53 €/MWh, natomiast uśredniony koszt ciepła wzrośnie z ok. 39 €/MW w 2015 do ok. 49 €/MWh w 2050.

– Całkowite roczne koszty globalnego transportu spadną z 2090 mld euro do 1900 mld euro. Spadną koszty transportu drogowego osób, a koszty podróży lotniczych i morskich nieznacznie wzrosną. W transporcie towarów spadną koszty w sektorze drogowym, wzrosną nieco w morskim i lotniczym, a na kolei nie zmienią się.

– Przejście we wszystkich sektorach doprowadzi do stałego zmniejszenia rocznych emisji gazów cieplarnianych w sektorze energetycznym z poziomu około 30 Gt ekwiwalentu CO2 do zera. Po drodze zostanie wyemitowanych jeszcze 422 Gt CO2.

– Głęboka dekarbonizacja sektora produkcji energii i ciepła dokona się już przed 2030 rokiem. Transport zmieni się później – najgłębsze przemiany dokonają się pomiędzy 2030 a 2050 rokiem.

– W 100% odnawialny system elektroenergetyczny będzie zatrudniał 35 milionów osób na całym świecie. Około 9 milionów miejsc pracy w światowym sektorze górnictwa węglowego od 2015 r. zostanie całkowicie zlikwidowanych do 2050 r. Zostaną one z nadwyżką zrekompensowane przez ponad 15 milionów nowych miejsc pracy w sektorze energii odnawialnej.

O raporcie

Symulacja została współfinansowana przez Niemiecką Federalną Fundację Środowiska oraz Fundację Mercator. Wykorzystuje ona najnowocześniejsze narzędzia do modelowania i oblicza optymalny pod względem kosztów zestaw dostępnych lokalnie technologiach opartych na OZE.

Określa on najbardziej efektywną kosztowo ścieżkę przejścia na energię dla globalne dostawy energii w rozdzielczości godzinowej przez cały rok dla 145 wyodrębnionych regionów, na które podzielono wszystkie części świata (Europa, Eurazja, MENA, Afryka Subsaharyjska, Południowoazjatyckie Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, Azja Północno-Wschodnia, Azja Południowo-Wschodnia, Ameryka Północna i Ameryka Południowa).

Modelowanie zakłada wzrost liczby ludności świata z 7.2 mld w 2015 r. do 9.7 mld w 2050 r. oraz coroczny wzrost zapotrzebowania na energię finalną o 1,8 proc ze względu na poprawę warunków życia, przy jednoczesnej dużej poprawie efektywności energetycznej.

Źródło: internetowe