ENERGETYKA WIATROWA NA LĄDZIE BĘDZIE DALEJ ISTNIAŁA PO 2040 R.

Maj 14, 2019

Podczas XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach, w panelu poświęconym Zielonej energii, minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział m.in.

11978474 – industrial and nature

Zakładaliśmy, że energetyka wiatrowa będzie zanikała na lądzie – co wynikać miało nie z polityki państwa. Okazuje się jednak, że przymiarki do aukcji wskazują …

Zakładaliśmy, że energetyka wiatrowa będzie zanikała na lądzie – co wynikać miało nie z polityki państwa. Okazuje się jednak, że przymiarki do aukcji wskazują, iż energetyka wiatrowa na lądzie będzie dalej istniała po 2040 r. – powiedział  minister Tchórzewski, podczas panelu na XI Europejskim Kongresie Gospodarczym (EKG) w Katowicach, którego Agencja ISBnews jest głównym patronem medialnym wydarzenia.
Planujemy w tym roku aukcje na 3,5 GW w energetyce wiatrowej, co oznacza, że łącznie ok 10 GW będzie zainstalowane w tej technologii. Wiele wskazuje na to, że obawy co do realizacji celu unijnego słabną” – dodał minister.
W listopadzie Tchórzewski zapowiadał, że założenia „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” (PEP) zakładają stopniowe przejście od budowania elektrowni wiatrowych na lądzie do farm na morzu, ale na przyszły rok planowane są jeszcze aukcje dla farm na lądzie.
Tak naprawdę energetyka w najbliższych latach będzie kołem zamachowym gospodarki, jeśli chodzi o potrzeby inwestycyjne – wskazał także Tchórzewski podczas panelu.
Minister poinformował, że ogółem resort otrzymał ok. 1800 uwag i wniosków do projektu PEP, w większości szczegółowych, które mogą zostać uwzględnione w jej stosowaniu.

Są też takie, które bierzemy bardzo poważnie pod uwagę – zaznaczył.
Z uwag wynika m.in., że nasze zużycie energii może być niższe niż założyliśmy w PEP i to też analizujemy, żeby było uwzględnione – powiedział Tchórzewski.
Wcześniej podczas wystąpienia na EKG minister mówił m.in., że źródła konwencjonalne będą modernizowane, a uzupełnią je źródła gazowe oraz że pierwszy blok jądrowy będzie gotowy do 2033 r., podtrzymując zapowiedzi z projektu PEP.
 Zaprezentowany pod koniec listopada projekt PEP przewiduje m.in. spadek udziału węgla w miksie energetycznym do 60% w 2030 r., osiągnięcie 21% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 r. oraz uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej o mocy 1-1,5 GW do 2033 r. i bloków o mocy łącznie 6-9 GW do 2043 r.
Nakłady inwestycyjne na nowe moce wytwórcze wynikające z PEP do 2040 r. to 400 mld zł.

Źródło internetowe: money.pl