Category Archive for "ustawy"

Znamy ceny referencyjne dla przyszłorocznych aukcji

Wczoraj w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z OZE w 2016 roku.   Cena referencyjna to maksymalna cena w złotych za 1 MWh, za jaką może zostać w danym roku kalendarzowym sprzedana

Read More

Rząd szykuje nowe reguły dla mikroinstalacji

W piątek poznaliśmy projekt nowelizacji ustawy o OZE. Przygotowana przez resort gospodarki nowela ma w założeniu wprowadzić szereg istotnych zmian: – Wprowadzenie przedziałów taryf gwarantowanych dla fotowoltaiki oraz biogazu ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków w miejsce przyjętych w marcu ściśle określonych stawek, –

Read More

Ustawa o OZE do zmiany

Już w marcu podczas posiedzenia sejmowej komisji wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz wskazał, że z uwagi na przyjętą na ostatnim etapie prac tzw. poprawkę prosumencką, konieczna będzie szybka nowelizacja ustawy. Zgodnie z opublikowaną na stronach rządowych informacją, celem nowelizacji będzie dostosowanie

Read More

Prezydent podpisał ustawę o OZE

Dziś Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę o OZE. Jeszcze w tym tygodniu ustawa powinna zostać ogłoszona w Dzienniku Ustaw co oznacza, że stanie się obowiązującym prawem nie wcześniej niż 10 kwietnia (30 dni od dnia ogłoszenia). Część przepisów, m.in.

Read More

Sejm przyjął ustawę o OZE. Są pozytywne zmiany dla prosumentów

Dziś po niemal pięciu latach prac nad projektem posłowie przyjęli Ustawę o OZE. Choć głównym założeniem ustawy jest stopniowe odchodzenie od systemu zielonych certyfikatów do systemu aukcyjnego warto pamiętać, że pod rządami nowej ustawy certyfikaty będą nadal przysługiwały wytwórcy przez okres

Read More

Obalamy mity na temat ustawy o OZE

W ciągu ostatnich dni w mediach pojawiły się informacje jakoby prace nad rządowym projektem ustawy o OZE miały w najbliższym czasie przyspieszyć a sama ustawa wejść w życie jeszcze w lutym następnego roku. W związku z tym część przedsiębiorców wyraża

Read More

Ustawa krajobrazowa jednak bez wiatraków?

Po miesięcznej przerwie prace wznowiła sejmowa podkomisja rozpatrująca tzw. „ustawę krajobrazową” – uznawaną za drugą – obok ustawy o OZE – najistotniejszą dla branży zmianę legislacyjną. Choć podkomisja trwała niecałe pół godziny to zakończyła się ważnym dla nas stwierdzeniem. Zdaniem

Read More

Ustawa o OZE „artykuł po artykule”

Podczas posiedzenia przewodniczący podkomisji Andrzej Czerwiński (PO) zaproponował ustalony wcześniej przez Prezydium sposób procedowania nad projektem. Przyjęto, że projekt omawiany będzie „artykuł po artykule”. Ponadto posłowie będą mogli wracać do artykułów nad którymi odbyła się już wcześniej dyskusja. Tym samym

Read More

Powołano podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia projektu ustawy o OZE

25 września podczas posiedzenia komisji nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych powołano 11-osobową podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o OZE. Choć początkowo przewodniczący proponował skład 9-osobowy na wniosek posła Jacka Najdera (TR) skład komisji zwiększono o dodatkowe

Read More

„Oczekujemy, że ustawa o OZE pozwoli małym i średnim przedsiębiorstwom konkurować w ramach aukcji”

15 września 2014r. odbyło się wysłuchanie publiczne rządowego projektu ustawy o OZE, będące efektem zgłoszonego podczas poprzedniego posiedzenia komisji wniosku posłanki Anny Zalewskiej (PiS) w tej sprawie. Posiedzenie zgromadziło ponad 100 osób, które zgłosiły wcześniej zainteresowanie pracami nad projektem. Oprócz

Read More