Ustawa o OZE „artykuł po artykule”

Październik 10, 2014

Podczas posiedzenia przewodniczący podkomisji Andrzej Czerwiński (PO) zaproponował ustalony wcześniej przez Prezydium sposób procedowania nad projektem. Przyjęto, że projekt omawiany będzie „artykuł po artykule”. Ponadto posłowie będą mogli wracać do artykułów nad którymi odbyła się już wcześniej dyskusja. Tym samym nawet przyjęcie konkretnego artykułu przez podkomisję nie gwarantuje w tej chwili, że nie dokonane zostaną w nim zmiany w dalszym toku prac.

Posłowie rozpoczęli dyskusję nad zgłoszonym przez klub Prawa i Sprawiedliwości pakietem ponad 60 poprawek w przeważającej części o charakterze porządkowo-legislacyjnym dot. ciepłownictwa oraz spalania wielopaliwowego. Podczas dyskusji przypomniano, że intencją rządu jest stopniowe „wygaszanie” technologii współspalania.

Przewodniczący ogłosił także, że do Marszałka Sejmu skierowana została prośba o wydłużenie terminu przyjęcia sprawozdania. Oznacza to, że prace w podkomisji trwać będą dłużej niż pierwotnie zakładano. Na kolejnym posiedzeniu, które odbędzie się prawdopodobnie na początku przyszłego tygodnia, posłowie rozpoczną od omawiania art. 5 projektu ustawy.