Category Archive for "inwestycje"

Przekonujemy samorządowców, że warto inwestować w OZE

19 grudnia 2015 r. podczas Forum Przemysłowego w Karpaczu przedstawiciel SMEW wziął udział w panelu dyskusyjnym na temat roli OZE w strategii rozwoju regionów. Podkreśliliśmy korzyści, jakie samorządy lokalne czerpią z działalności małych i średnich przedsiębiorstw z branży oraz zwróciliśmy

Read More

Konsultacje planów zagospodarowania przestrzennego woj. Kujawsko-Pomorskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego

Informujemy, że województwo kujawsko-pomorskie rozpoczęło prace nad sporządzeniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Do 31.05.2015r. każdy ma prawo złożenia do niego swoich uwag oraz wniosków. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału w tych konsultacjach. Przypominamy także, że trwają konsultacje społeczne projektu Planu Zagospodarowania

Read More

Obalamy mity na temat ustawy o OZE

W ciągu ostatnich dni w mediach pojawiły się informacje jakoby prace nad rządowym projektem ustawy o OZE miały w najbliższym czasie przyspieszyć a sama ustawa wejść w życie jeszcze w lutym następnego roku. W związku z tym część przedsiębiorców wyraża

Read More

Paweł Guziński: „To dopiero początek długiej walki o tę branżę. Jesteśmy przygotowani do działania na wszystkich etapach prac legislacyjnych”

Stowarzyszenie Małej Energetyki Wiatrowej od początku prac nad rządowym projektem ustawy o OZE aktywnie działa na rzecz wprowadzania korzystnych dla przedsiębiorców zmian. Zgłosiliśmy już posłom pakiet konkretnych poprawek mających na celu uproszczenie procesu inwestycyjnego oraz umożliwienie małym i średnim przedsiębiorstwom

Read More

Ustawa o OZE „artykuł po artykule”

Podczas posiedzenia przewodniczący podkomisji Andrzej Czerwiński (PO) zaproponował ustalony wcześniej przez Prezydium sposób procedowania nad projektem. Przyjęto, że projekt omawiany będzie „artykuł po artykule”. Ponadto posłowie będą mogli wracać do artykułów nad którymi odbyła się już wcześniej dyskusja. Tym samym

Read More

Powołano podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia projektu ustawy o OZE

25 września podczas posiedzenia komisji nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych powołano 11-osobową podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o OZE. Choć początkowo przewodniczący proponował skład 9-osobowy na wniosek posła Jacka Najdera (TR) skład komisji zwiększono o dodatkowe

Read More

„Oczekujemy, że ustawa o OZE pozwoli małym i średnim przedsiębiorstwom konkurować w ramach aukcji”

15 września 2014r. odbyło się wysłuchanie publiczne rządowego projektu ustawy o OZE, będące efektem zgłoszonego podczas poprzedniego posiedzenia komisji wniosku posłanki Anny Zalewskiej (PiS) w tej sprawie. Posiedzenie zgromadziło ponad 100 osób, które zgłosiły wcześniej zainteresowanie pracami nad projektem. Oprócz

Read More

„Inteligentne liczniki” pomysłem na rozwój OZE

Poznaliśmy już projekt założeń do ustawy, której celem jest upowszechnienie w Polsce systemu tzw. „inteligentnych liczników”. W praktyce będzie to oznaczało, że konsumenci nie będą rozliczani w przyszłości na podstawie prognoz zużycia energii elektrycznej, ale na podstawie rzeczywistego jej zużycia,

Read More
Inwestorzy unikną dodatkowego opodatkowania

Inwestorzy unikną dodatkowego opodatkowania

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji od maja ubiegłego roku pracuje nad projektem tzw. ustawy samorządowej. Według przepisów zmianie miała ulec m.in. ustawowa definicja „budowli” do celów podatkowych. Zgodnie z nimi pojawiała się obawa, że podatkami lokalnymi objęta zostałaby również nieopodatkowane dotychczas

Read More