Obalamy mity na temat ustawy o OZE

Grudzień 18, 2014

W ciągu ostatnich dni w mediach pojawiły się informacje jakoby prace nad rządowym projektem ustawy o OZE miały w najbliższym czasie przyspieszyć a sama ustawa wejść w życie jeszcze w lutym następnego roku. W związku z tym część przedsiębiorców wyraża obawę jakoby musiała ukończyć do tego czasu swoje inwestycje by uczestniczyć w systemie zielonych certyfikatów. Postanowiliśmy uporządkować i wyjaśnić te kwestie, które budzą najwięcej emocji.

1)       Do kiedy realizować można inwestycje objęte „starym” systemem?

Pod rządami nowej ustawy certyfikaty będą przysługiwały wytwórcy za energię z instalacji, która zacznie wytwarzać energię przed 1 stycznia 2016 r. By otrzymać certyfikat inwestor musi więc ukończyć inwestycję i rozpocząć produkcję energii najpóźniej do końca 2015 roku. Świadectwo pochodzenia przysługiwać będzie przez okres kolejnych 15 lat, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2035 r. gdy system certyfikatów zostanie zlikwidowany. 15-letni okres należy liczyć od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii potwierdzonej wydanym świadectwem pochodzenia.

2)      Czy prace nad projektem ustawy przyspieszają?

Nie. Dotychczasowe prace nad projektem idą zgodnie z zaplanowanym przez przewodniczącego podkomisji Andrzeja Czerwińskiego harmonogramem i na żadnym z dotychczasowych etapów nie miało miejsce ich przyspieszenie. Posłowie dwukrotnie dokonali analizy projektu ustawy „artykuł po artykule” dokładnie zatrzymując się nad każdym kontrowersyjnym przepisem wobec którego każdy poseł mógł swobodnie zgłosić swoje wątpliwości. Konieczność przyspieszenia prac w najbliższym czasie nie była też sygnalizowana na ostatnich posiedzeniach.

3)      Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Obecnie można przewidywać, że ustawa zostanie podpisana przez Prezydenta około marca/kwietnia 2015 r. Najważniejsza część ustawy dot. systemu wsparcia wejdzie jednak w życie dopiero 1 stycznia 2016 r. (o czym była mowa w punkcie 1). Do lutego możliwe jest co najwyżej uchwalenie ustawy przez Sejm co jednak nie kończy procedury legislacyjnej (po zakończonych pracach w Sejmie nad ustawą pracował będzie Senat, następnie prawdopodobnie wróci ona jeszcze raz do Sejmu i dopiero wtedy przedstawiona zostanie Prezydentowi do podpisu). Informacje medialne o „wejściu w życie” ustawy w lutym są więc nieprawdziwe.

4)      Kiedy zostanie uruchomiona pierwsza aukcja? Jak będzie ona przebiegać?

Ustawa określa obowiązkowy moment ogłoszenia przez Prezesa URE pierwszej aukcji na koniec marca 2016 r., nie ustala jednak terminu jej przeprowadzenia. Oznacza to, że nie jest możliwe w tej chwili określenie kiedy faktycznie będzie miała miejsce pierwsza aukcja. Aukcje przeprowadzane będą za pośrednictwem internetowej platformy, której wykonawca wyłoniony zostanie w trybie przetargu. Dopiero wtedy znać będziemy szczegóły jej działania.