Category Archive for "wydarzenia"

Powołano podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia projektu ustawy o OZE

25 września podczas posiedzenia komisji nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych powołano 11-osobową podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o OZE. Choć początkowo przewodniczący proponował skład 9-osobowy na wniosek posła Jacka Najdera (TR) skład komisji zwiększono o dodatkowe

Read More

„Oczekujemy, że ustawa o OZE pozwoli małym i średnim przedsiębiorstwom konkurować w ramach aukcji”

15 września 2014r. odbyło się wysłuchanie publiczne rządowego projektu ustawy o OZE, będące efektem zgłoszonego podczas poprzedniego posiedzenia komisji wniosku posłanki Anny Zalewskiej (PiS) w tej sprawie. Posiedzenie zgromadziło ponad 100 osób, które zgłosiły wcześniej zainteresowanie pracami nad projektem. Oprócz

Read More

Batalia o czystą energię

Dwa sztandarowe projekty polskiego rządu w dziedzinie energetyki zostały zaskarżone przez organizacje ekologiczne. Zdaniem działaczy zatwierdzony przez Radę Ministrów Program polskiej energetyki jądrowej oraz program wsparcia dla technologii współspalania węgla z biomasą zawierają wiele uchybień, które trzeba wyjaśnić na drodze

Read More

Nowy przewodniczący Komisji Europejskiej o energetyce.

Nowy przewodniczący Komisji Europejskiej o energetyce.   Wydaje się, że opadły już emocje po wyborach do Parlamentu Europejskiego, których wyniki były dla wielu zaskoczeniem. Mimo sukcesów partii postrzeganych, jako eurosceptyczne, układ sił w Unii nie zmienił się  znacząco. Nadal pierwsze

Read More

Konflikt Rosji z Zachodem szansą dla OZE?

W związku z zaogniającym się konfliktem na Ukrainie Stany Zjednoczone i Unia Europejska nałożyły kilka dni temu sankcje gospodarcze na Rosję, oskarżając jej władze, na czele z prezydentem Władimirem Putinem, o aktywne wspieranie separatystów walczących z rządem w Kijowie. Jednak, mimo

Read More

Ustawa o OZE trafiła do Sejmu

We wtorek 8 lipca do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o OZE. Ministerstwo Gospodarki pierwszy projekt tej niezwykle ustawy przedstawiło w 2011, jeszcze za czasów Waldemara Pawlaka. Przez ten czas zmieniali się ludzie pracujący nad ustawą oraz ich koncepcje jak

Read More
wsparcie ministerstwa gospodarki

Ustawa o OZE: Ministerstwo Gospodarki planuje wprowadzić nowy system wsparcia w 2016 roku

Ministerstwo Gospodarki przekazało Kancelarii Premiera autopoprawki do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z ich treścią system aukcyjny zacząłby obowiązywać od stycznia 2016 roku. Z opublikowanych przez Rządowe Centrum Legislacji informacji wynika, że wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz zwrócił się

Read More

Nowy Parlament mniej ambitny?

Wybory do Parlamentu Europejskiego za nami. Dlatego SMEW dokonał prognozy tego, co nadchodzące zmiany mogą oznaczać dla celów i planów związanych z OZE. Dotychczasowy skład Parlamentu Europejskiego zdecydowanie opowiadał się za wysokimi celami w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla oraz

Read More

Współspalanie nie powinno dostawać certyfikatów. Bruksela grozi palcem

Mało tego, że nie możemy być pewni, czy Komisja Europejska zaakceptuje system aukcyjny proponowany w rządowym projekcie ustawy o OZE, to Polsce może oberwać się także za aktualny system zielonych certyfikatów. Komisji Europejskiej nie podoba się, że w Polsce certyfikaty otrzymywało współspalanie,

Read More

Pierwszy Zjazd Małej Energetyki Wiatrowej w Warszawie

26 października 2013r. w Sali Plenarnej Fundacji Demokratycznej przy ul. Chmielnej 9 w Warszawie odbył się Zjazd Małej Energetyki Wiatrowej, zorganizowany przez Stowarzyszenie Małej Energetyki Wiatrowej. Spotkanie było prawdopodobnie pierwszą od wielu lat próbą integracji środowiska małych  i średnich wytwórców

Read More