Konflikt Rosji z Zachodem szansą dla OZE?

Sierpień 15, 2014

W związku z zaogniającym się konfliktem na Ukrainie Stany Zjednoczone i Unia Europejska nałożyły kilka dni temu sankcje gospodarcze na Rosję, oskarżając jej władze, na czele z prezydentem Władimirem Putinem, o aktywne wspieranie separatystów walczących z rządem w Kijowie. Jednak, mimo iż zachodnia opinia publiczna niemal jednoznacznie postrzega politykę Rosji w regionie, jako szkodliwą i niosąca zagrożenie dla pokoju, to rządom UE i Ameryki dość sporo czasu zajęło powzięcie decyzji o ukaraniu Putina przez uderzenie w gospodarkę. Na pytanie, dlaczego Zachód odwlekał bardziej zdecydowane działania jest tylko jedna odpowiedź: energetyka.

Eksperci sądzą, że Rosja na pewno odpowie na sankcje podwyższając ceny przesyłanych surowców, czy wręcz nawet może zakręcić kurek z gazem. To może być impuls dla UE, a więc i Polski do szukania alternatywnych obszarów zaopatrywania się w energię. Wszyscy są w naszym kraju zgodni, iż kwestia uniezależnienia się od rosyjskiego gazu to nie tylko kwestia gospodarki, ale co ważniejsze kwestia bezpieczeństwa państwa. Samowystarczalność energetyczna staje się priorytetem. To szansa dla OZE, a szczególnie dla tzw. energetyki rozproszonej. Swoją rolę mogą tu odegrać elektrownie wiatrowe. Wokół takich małych sieci energetycznych powstają miejsca pracy, rozwija się gospodarka, ale co najważniejsze są one od początku finansowane i tworzone przez rodzimych przedsiębiorców. Ich Rosjanie nie dadzą rady „wykupić” jak często to się zdarza z dużymi koncernami, gdzie udziały stają się własnością anonimowych inwestorów a po jakimś czasie okazuje się, że stoi za nimi obcy rząd.

Analitycy zgodnie podkreślają, że największym atutem Zachodu w sporze z Rosją jest jego przewaga technologiczna. Jej wyrazem jest postępujące przestawianie się UE na energię pochodzącą z odnawialnych źródeł. Więcej OZE to więcej niezależności. Europa powoli zacznie doceniać korzyści płynące z zielonej energii nie tylko w aspekcie ekonomicznym i środowiskowym, ale także ekonomicznym.

Wobec ożywionej dzisiaj w Polsce dyskusji na temat przyszłości energetyki wiatrowej kwestia wsparcia przez nasz rząd tego segmentu rynku, tj. małych i średnich przedsiębiorców – producentów energii, jawi się, jako problem o znaczeniu strategicznym.