„Oczekujemy, że ustawa o OZE pozwoli małym i średnim przedsiębiorstwom konkurować w ramach aukcji”

Wrzesień 15, 2014

15 września 2014r. odbyło się wysłuchanie publiczne rządowego projektu ustawy o OZE, będące efektem zgłoszonego podczas poprzedniego posiedzenia komisji wniosku posłanki Anny Zalewskiej (PiS) w tej sprawie. Posiedzenie zgromadziło ponad 100 osób, które zgłosiły wcześniej zainteresowanie pracami nad projektem. Oprócz posłów były to osoby reprezentujące działające w branży stowarzyszenia, przedsiębiorców, spółki Skarbu Państwa oraz osoby indywidualne.

Choć dyskusja dotyczyła wszystkich technologii wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z przewidywaniami najwięcej czasu poświęcono kwestii farm wiatrowych. W tym kontekście wskazywano głównie na nieprawidłowości związane z lokalizacją turbin wiatrowych, przypadki siłowego tłumienia lokalnych protestów przez policję (w tym kontekście głos zabrali kolejno mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego, którzy proponowali sztywne uregulowanie odległości lokalizacji farm wiatrowych od zabudowań) oraz wadliwie skonstruowany system aukcyjny, który wielokrotnie określano mianem niepewnego oraz niestabilnego.

Na uwagę zasługuje podjęta kilkukrotnie kwestia rozproszonej energetyki, której rozwój w zgodnej opinii mówców proponowany projekt ustawy o OZE uniemożliwia. Jako tematy poboczne pojawiły się w dyskusji także: niejasna kwestia kosztów bilansowania, niekonstytucyjności poszczególnych przepisów oraz niezgodność procedowanego projektu z prawem Unii Europejskiej.

Przedstawiciel SMEW przedstawił podczas posiedzenia zgłoszone wcześniej przez Stowarzyszenie na piśmie poprawki do projektu ustawy. Proponowane przez nas zmiany mają umożliwić małym i średnim przedsiębiorcom konkurowanie w ramach aukcji OZE oraz uporządkować i uprościć obowiązujące dziś inwestorów procedury administracyjne.