Przekonujemy samorządowców, że warto inwestować w OZE

Grudzień 22, 2015

19 grudnia 2015 r. podczas Forum Przemysłowego w Karpaczu przedstawiciel SMEW wziął udział w panelu dyskusyjnym na temat roli OZE w strategii rozwoju regionów. Podkreśliliśmy korzyści, jakie samorządy lokalne czerpią z działalności małych i średnich przedsiębiorstw z branży oraz zwróciliśmy uwagę na potrzebę sprawnego prowadzenia przez nie postępowań administracyjnych (głównie w kontekście przyłączeń do sieci). Dyskusja została następnie skierowana na aukcyjny model wsparcia. W tym kontekście przypomnieliśmy postulowane w trakcie prac nad ustawą o OZE przez SMEW propozycje podwyższenia koszyków aukcyjnych z 1 MW do 2 MW i zapewnienie w ten sposób konkurencji sektorowi MŚP.

Organizowane przez Instytut Studiów Wschodnich Forum odbyło się po raz pierwszy, ale w swojej formule będzie nawiązywać do Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju i Forum Energetycznego. Udział w konferencji wzięli także członkowie rządów, parlamentarzyści, przedstawiciele koncernów przemysłowych wielu branż oraz eksperci i ekonomiści.