Inwestorzy unikną dodatkowego opodatkowania

Kwiecień 29, 2014

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji od maja ubiegłego roku pracuje nad projektem tzw. ustawy samorządowej. Według przepisów zmianie miała ulec m.in. ustawowa definicja „budowli” do celów podatkowych. Zgodnie z nimi pojawiała się obawa, że podatkami lokalnymi objęta zostałaby również nieopodatkowane dotychczas części siłowni wiatrowych. Na szczęście od tego pomysłu odstąpiono.

Projektowana wcześniej zmiana mogła spowodować, że opodatkowaniu podlegałaby cała, również niebudowlana, część elektrowni wiatrowej, co zwiększyłoby obciążenie podatkowe dla inwestorów nawet trzykrotnie.

SMEW uważa, że na inwestora nie powinno się nakładać dodatkowych obciążeń podatkowych. Podatkowi od nieruchomości powinny podlegać wyłącznie trwale związane z gruntem elementy turbiny jak fundament oraz wieża lub konstrukcja stalowa na której montuje się generator. Pozostałe elementy, w tym sam generator, podatkowi takiemu w żadnym wypadku nie powinny nigdy podlegać.

Jak napisano w uzasadnieniu do projektu z dnia 15 kwietnia 2014 r. „(…) wyniki konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych wskazały, że projektowane zmiany budzą szereg wątpliwości prawnych i finansowych, a ich wprowadzenie powinno być poprzedzone dalszymi pogłębionymi analizami i konsultacjami”. Przepisami, które w projekcie pozostały, zajmuje się aktualnie Stały Komitet Rady Ministrów. Nie dotyczą one już farm wiatrowych.