Ustawa krajobrazowa jednak bez wiatraków?

Grudzień 08, 2014

Po miesięcznej przerwie prace wznowiła sejmowa podkomisja rozpatrująca tzw. „ustawę krajobrazową” – uznawaną za drugą – obok ustawy o OZE – najistotniejszą dla branży zmianę legislacyjną. Choć podkomisja trwała niecałe pół godziny to zakończyła się ważnym dla nas stwierdzeniem. Zdaniem przewodniczącej podkomisji możliwe jest przyjęcie ustawy w okrojonym kształcie zawierającym uzgodnione dotychczas zmiany dotyczące reklam. To oznaczałoby z kolei, że z projektu wyłączone mogą zostać szkodliwe dla branży OZE przepisy. 

 

Przewodnicząca podkomisji poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska zwróciła się do Biura Analiz Sejmowych z prośbą o opracowanie opinii i wskazanie zagadnień, które mogłyby być narażone na zarzut niekonstytucyjności. Wśród nich znajdują się ważne dla branży przepisy dot. relacji pomiędzy gminami a samorządami wojewódzkimi w procesie ustalania ładu przestrzennego.

Do czasu uzyskania precyzyjnej odpowiedzi we wspomnianej wyżej kwestii dalsze prace nad wątpliwymi częściami projektu zostaną wstrzymane. Ponieważ zdecydowaną większość przepisów (głównie w części dot. reklam) udało się jednak opracować przewodnicząca podkomisji zwróciła się do Biura Legislacyjnego o przygotowanie projektu ustawy zawierającego wyłącznie kwestie dotychczas uzgodnione tak, by w razie negatywnej opinii BAS posłowie byli w stanie pracować nad tą częścią projektu, nad którą udało się dotychczas wypracować konsensus. Taki „pusty” projekt ma zostać opracowany na najbliższe posiedzenie Sejmu tj. w terminie 16-19 grudnia.

Zgodnie z przedstawionym na posiedzeniu harmonogramem prac w grudniu odbędzie się jeszcze jedno posiedzenie podkomisji.

SMEW wyraziło swoją opinię temat wpływu „ustawy krajobrazowej” na branżę energetyki wiatrowej już na początkowym etapie prac nad projektem. Z naszymi uwagami można zapoznać się tutaj. Zachęcamy do lektury!