Znamy ceny referencyjne dla przyszłorocznych aukcji

Grudzień 09, 2015

Wczoraj w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z OZE w 2016 roku.  

Cena referencyjna to maksymalna cena w złotych za 1 MWh, za jaką może zostać w danym roku kalendarzowym sprzedana na aukcji energia z odnawialnych źródeł energii. Przy ustalaniu cen referencyjnych Minister Gospodarki zobowiązany był brać pod uwagę m.in.: parametry techniczne i ekonomiczne funkcjonowania instalacji OZE, nakłady inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i jego budowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, koszty operacyjne oraz koszty kapitału własnego wytwórcy.

I tak, dla wytwórców, których instalacje zostaną oddane do użytku do końca 2015 roku i którzy zechcą przejść do aukcyjnego systemu wsparcia – rozporządzenie określa cenę referencyjną na poziomie 410,02 zł/MWh.

Dla nowych (tzn. takich, które wyprodukują energię po raz pierwszy po 1 stycznia 2016) lądowych farm wiatrowych o mocy do 1 MW cena referencyjna wynosić będzie 415 zł/MWh. Dla farm wiatrowych o mocy powyżej 1 MW – 385 zł/MWh.