Prezydent podpisał ustawę o OZE

Marzec 11, 2015

Dziś Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę o OZE. Jeszcze w tym tygodniu ustawa powinna zostać ogłoszona w Dzienniku Ustaw co oznacza, że stanie się obowiązującym prawem nie wcześniej niż 10 kwietnia (30 dni od dnia ogłoszenia). Część przepisów, m.in. dotyczących nowych form wsparcia wytwórców z odnawialnych źródeł energii (rozdział 4 ustawy) wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Jednocześnie wraz z zakończeniem prac legislacyjnych nad samą ustawą rozpoczną się teraz intensywne prace nad treścią aktów wykonawczych, które doprecyzują szereg istotnych kwestii np. obniżenie wielkości obowiązkowego udziału ilościowego energii wytworzonej w instalacjach OZE oraz maksymalną ilość i wartość energii z OZE, która będzie mogła zostać sprzedana w drodze aukcji w 2015 r.

18 marca br. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych podczas którego Minister Gospodarki, Prezes URE oraz Prezes UOKiK przedstawią informację o skutkach wejścia w życie ustawy. Na posiedzenie zaproszono także przedstawicieli organizacji pozarządowych, które zgłosiły wcześniej zainteresowanie pracami nad ustawą.