Ustawa o OZE do zmiany

Maj 11, 2015

Już w marcu podczas posiedzenia sejmowej komisji wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz wskazał, że z uwagi na przyjętą na ostatnim etapie prac tzw. poprawkę prosumencką, konieczna będzie szybka nowelizacja ustawy.

Zgodnie z opublikowaną na stronach rządowych informacją, celem nowelizacji będzie dostosowanie przepisów ustawy o OZE do Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 oraz usunięcie wątpliwości interpretacyjnych związanych z brzmieniem niektórych przepisów, w szczególności art. 41 ustawy, oraz zapewnienie możliwości funkcjonowania w obrocie prawnym tych przepisów, które dotyczą zasad wsparcia mikro wytwórców energii z OZE w mikroinstalacji.

Dziś, biorąc pod uwagę najnowsze wypowiedzi przedstawicieli resortu wiemy, że zmiany polegać będą najprawdopodobniej na podwyższeniu tzw. opłaty OZE doliczanej do rachunków za energię odbiorców końcowych oraz modyfikacji cen gwarantowanych dla prosumentów. Co więcej, nowelizacja musi zostać przyjęta przed końcem roku, przed wejściem w życie kluczowego dla inwestorów rozdziału 4 ustawy, który określa szczegóły nowego, aukcyjnego systemu wsparcia.

Konkretne propozycje rozwiązań prawnych nie zostały jeszcze opublikowane. Niewykluczone, że korzystając ze swego rodzaju „okazji” – ustawodawca zdecyduje się na zmianę uchwalonych niedawno przepisów również w innych obszarach.