Przedsiębiorcy potrzebują większej przewidywalności rynku OZE

Marzec 07, 2014

Stowarzyszenie Małej Energetyki Wiatrowej przekazało Ministrowi Gospodarki stanowisko do rozporządzenia dot. obowiązku OZE, proponując wydłużenie perspektywy obowiązku OZE z 7 do 15 lat, co w konsekwencji zwiększyłoby stabilizacje na rynku, pobudzając powstanie nowych inwestycji. 

Ministerstwo Gospodarki zmieniając rozporządzenie planuje wprowadzić nową kategorię tzw. „odbiorcy przemysłowego” dla którego należało teraz określić poziomy obowiązku OZE tak, jak ma to miejsce w przypadku innych kategorii odbiorców.

Zmiana rozporządzenia jest zdaniem Stowarzyszenia bardzo dobrym momentem ma wprowadzenie zmian, które pozwoliłyby na uspokojenie rynku OZE. Jedną z najważniejszych i oczekiwanych zmian jest określenie na nowo poziomu obowiązku OZE w długookresowej perspektywie. Realizacja inwestycji trwa zwykle wiele lat, więc inwestorzy potrzebują trwałych i długookresowych gwarancji ze strony państwa. Określona obecnie perspektywa siedmioletnia jest niewystarczająca, zarówno dla przedsiębiorców, jak i instytucji finansujących, gdyż nie daje możliwości planowania poprzez brak wiedzy na temat systemu wsparcia po tym terminie.

Proponowana zmiana znacząco zmniejszy ryzyko z jakim muszą dziś zmagać się mali przedsiębiorcy. Nie mogą dziś oni często realizować swoich projektów, ponieważ banki, opierając się na obowiązującym prawie, nie chcą współfinansować nowych projektów. Bez gwarancji bankowych znaczna część inwestycji w małą energetykę wiatrową jest z kolei niemożliwa do zrealizowania.

 

Stowarzyszenie Małej Energetyki Wiatrowej pozytywnie ocenia rozpoczęcie prac nad nowelizacją rozporządzenia. Mimo to uznaje proponowane zmiany za daleko niewystarczające. Mali i średni przedsiębiorcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu mają nadzieję, że przedstawione w niniejszym stanowisku postulaty zostaną wzięte pod uwagę w dalszym procesie legislacyjnym.