Raport środowiskowy tylko od profesjonalisty

Maj 26, 2014

Oprócz prawa krajowego na inwestowanie w farmy wiatrowe wpływa również prawo europejskie. Bruksela coraz częściej daje do zrozumienia, że chce mieć wpływ na to, jak ma postępować przedsiębiorca, który chce postawić wiatrak. 

Już wkrótce raporty o wpływie przedsięwzięcia na środowisko będą mogły przygotowywać wyłącznie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. To efekt wymagań, jakie znalazły się w dyrektywie zmieniającej dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Dziś taki dokument dla przedsiębiorcy może przygotować każdy. Inwestor ma jedynie obowiązek raport  przedstawić, a to, komu go zleci, nie ma formalnie żadnego znaczenia. W praktyce zlecenie raportu profesjonalistom niweluje ryzyko, że dokumentację trzeba będzie uzupełniać. W razie złożenia nieprawidłowego raportu inwestor może narazić się na czasochłonne uzupełnianie dokumentacji lub nawet nie dostać zgody na realizację inwestycji.

Za sprawą unijnych regulacji zmieni się też czas przewidziany na konsultacje przy ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko. Będzie on wynosił 30 dni co oznacza, że ekolodzy będą mieli dziewięć dni więcej na zgłoszenie swoich uwag niż dotychczas. Państwa członkowskie mają obowiązek wdrożenia przepisów noweli do 16 maja 2017 r.