Rząd przyjął projekt ustawy o OZE

Maj 02, 2014

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała 8 kwietnia projekt ustawy po zmianach przyjętych przez rząd. Zamiast do Sejmu, projekt trafił jednak do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK ma nadzieję, że nowe unijne wytyczne dotyczące systemu wsparcia, które mają pojawić się pod koniec lipca spowodują, że akceptacja Komisji Europejskiej dla nowych przepisów nie będzie już konieczna. Jeżeli tak się stanie projekt będzie mógł wpłynąć do Sejmu we wrześniu 2014.

Projekt wprowadza szereg fundamentalnych dla inwestorów zmian, które dotyczyć będą głównie nowych inwestycji oraz przedsiębiorców, którzy zrezygnują z dotychczasowego systemu na rzecz nowego. Stare zasady będą obowiązywać maksymalnie do 2035 roku.

W organizowanych przez Prezesa URE aukcjach wyłaniani będą przedsiębiorcy, którzy zaoferują produkcję energii z odnawialnego źródła po najniższej cenie. Zwycięzca otrzyma w ten sposób wsparcie w postaci gwarantowanej ceny zakupu jego energii na okres 15 lat po zaproponowanej przez niego w aukcji stawce waloryzowanej o poziom inflacji.

Aby wystartować w aukcji przedsiębiorca będzie musiał pomyślnie przejść tzw. etap prekwalifikacji i uzyskać odpowiednie zaświadczenie. Aby o nie wystąpić, będzie musiał przedstawić pełną dokumentację inwestycji „gotowej do budowy”.

Przedsiębiorca będzie więc musiał zainwestować nie mając pewności, że uda mu się wygrać aukcję.  Aukcja odbywać ma się za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej. W rzeczywistości nie będzie to jednak klasyczna licytacja, gdyż inwestorzy będą składali swoje oferty tylko raz, zaś oferty konkurentów nie będą dla nich widoczne. Aukcje mają być organizowane osobno dla instalacji oddanych przed wejściem w życie ustawy oraz po niej, a także oddzielnie dla źródeł małych – do 1 MW mocy oraz instalacji powyżej 1 MW.

Instalacje wytwarzające energię przed wejściem w życie ustawy będą mogły korzystać z obecnego systemu wsparcia, ale tylko do czasu. Świadectwa pochodzenia przyznawane będą maksymalnie na 15 lat od pierwszej produkcji energii i nie dłużej niż do końca 2035 roku. Chętni będą także mogli wystartować w dedykowanych „starym instalacjom” aukcjach i skorzystać z nowego systemu wsparcia.

Trudno oszacować kiedy ustawa o OZE mogłaby wejść w życie, natomiast wydaje się, iż praca w Sejmie nad tak obszernym projektem może trwać wiele miesięcy. Dodatkowe miesiące może zająć procedura notyfikacyjna (gdyby okazała się jednak konieczna). Wtedy system wsparcia zacząłby obowiązywać dopiero po 12 miesiącach od otrzymania pozytywnej zgody unijnych urzędników.

Pełny tekst zaakceptowanego przez rząd projektu Ustawy do pobrania tutaj: Najnowszy projekt Ustawy o OZE