Ustawa do poprawki. Łatwiej będzie odrolnić grunt?

Marzec 20, 2014

Posłowie wrócili do prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Konieczność uzyskiwania zgody Ministra Rolnictwa na każdorazowe przekształcenie gruntów rolnych klas I-III na cele nierolnicze, w tym także na potrzeby budowy farm wiatrowych, niepotrzebnie wydłuża dziś procedurę uzyskiwania przez inwestorów niezbędnych pozwoleń.

Stowarzyszenie Małej Energetyki Wiatrowej uważa, że należy wrócić do regulacji sprzed marca 2013 r., zgodnie z którą uzyskanie zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi konieczne byłoby wyłącznie w przypadkach, gdy zwarty obszar gruntu przekraczałby 0,5 ha. Wpłynęłoby to pozytywnie na prowadzenie niewielkich inwestycji budowlanych na terenach wiejskich i podmiejskich, w tym tych dotyczących budowy turbin wiatrowych.na małych obszarach. Taka zmiana nie tylko zwiększy przejrzystość większości procedur, ale wciąż pozostawi Ministrowi kontrolę nad największymi inwestycjami, które rzeczywiście w istotny sposób wpływają na przeznaczenie gruntów.