Bez przedziałów taryf gwarantowanych i z niższą opłatą OZE

Sierpień 05, 2015

Rząd opublikował nową wersję nowelizacji ustawy o OZE. Zniknęły z niej krytykowane przez branżę rozproszonej energetyki przedziały taryf gwarantowanych i skomplikowany wzór matematyczny, za pomocą którego producenci mieli wyliczać poziom wsparcia. Najnowszy projekt zawiera z kolei przepisy zgodnie z którymi minister gospodarki będzie do 15 grudnia każdego ustalał obowiązujące przez kolejne dwanaście miesięcy stawki.

Resort gospodarki zdecydował się zaproponować obniżkę tzw. opłaty OZE, czyli kwoty doliczanej do rachunków odbiorców końcowych, która ma pomóc sfinansować nowy system wsparcia. Ministerstwo chce obniżenia kwoty z 4,01 zł/MWh do 3,35 zł/MWh.

Projektem cały czas zajmuje się rząd co sprawia, że jego przyjęcie przez Sejm obecnej kadencji wydaje się mało prawdopodobne. Jeżeli politykom nie uda się porozumieć w sprawie prosumentów – nowela trafi do parlamentarnej niszczarki.