Czy to koniec inwestycji na podstawie WZ-ek? – posłowie składają projekt ustawy

Październik 24, 2014

W związku z trudnościami z przyjęciem szeroko komentowanego przed media pomysłu sztywnego uregulowania odległości lokalizacji turbin wiatrowych od siedzib ludzkich grupa posłów PO oraz PSL zaproponowała swego rodzaju regulację zastępczą. Nowy projekt przewiduje m.in., iż lokalizacja farm wiatrowych możliwa będzie tylko wówczas gdy wpisane będą one w obowiązujących planach miejscowych. Będzie to oznaczało wyłączenie możliwości realizacji inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy – tzw. „WZ-ek”. Ponadto projekt odnosi się też do kwestii oddziaływania instalacji na środowisko oraz dozoru nad urządzeniami.

Projekt został negatywnie odebrany przez posłów opozycji, którzy zwrócili uwagę, iż w najnowszej propozycji brakuje kluczowej dla druku 758 zmiany tj. ustalenia minimalnej odległości lokalizacji farm wiatrowych od siedzib ludzkich.

Na zwołanej po posiedzeniu konferencji prasowej posłowie Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli złożenie projektu przepisów o wprowadzeniu moratorium na budowę farm wiatrowych. Posłowie domagają się wstrzymania realizacji wszystkich inwestycji aż do wyjaśnienia kwestii związanych z ich lokalizacją. Powtórzono także zarzuty zawarte w raporcie Najwyższej Izby Kontroli o nieprawidłowościach związanych z realizacją inwestycji na gruntach radnych oraz wójtów wielu gmin w Polsce.