Kim jest prosument?

Lipiec 21, 2014

Windmill 

„Prosument”, „energia prosumencka”, „wsparcie dla prosumentów” – czytając różne artykuły branżowe często można natrafić na podobne wyrażenia. Każdy ich używa, ale nie każdy wie co one oznaczają. Wydaje się, że potrzebne jest pewne usystematyzowanie informacji w tym temacie i przedstawienie roli, jaką  prosument ma do odegrania na rynku energii odnawialnej w Polsce.

Określenie „prosument” powstało z połączenia słów „producent”, „profesjonalista”oraz „konsument”. Oznacza ono „(…) konsumenta zaangażowanego w we współtworzenie i promowanie produktów ulubionej marki czy jednoczesną produkcję oraz konsumpcję dóbr ” ; prosumentami nazywa się również jednoczesnych „(…) producentów i konsumentów energii z mikro- i małych źródeł odnawialnych”. Nas będzie interesować drugi aspekt tego określenia.

Produkując energię na własne potrzeby mało jest prawdopodobne aby doszło do sytuacji, w której zostanie wyprodukowane tyle energii ile odpowiada  potrzebom. Powstaje pytanie, co zrobić z jej nadmiarem. To jest właśnie rola prosumenta – może on sprzedać te nadwyżkę do sieci ogólnej. Odbywa się to z jednym zastrzeżeniem – sprzedaż energii nie może być jedynym źródłem dochodu takiej osoby. W Polsce wiele gospodarstw domowych ma np. baterie słoneczne na dachach domów czy małe przydomowe instalacje wiatrowe. Takich małych producentów energii odnawialnej nie można uważać za prosumentów  gdyż nie ma w tej kwestii odpowiednich przepisów. Oznacza to niestety marnowanie tak wyprodukowanej energii.

Rozwój sieci prosumenckiej w Polsce pociągnie za sobą wiele korzyści. Po pierwsze wpłynie na spadek cen energii, bo złamie monopol wielkich dostawców. Co więcej, powstanie wiele nowych miejsc pracy, a zwykli obywatele będą mogli powiększyć domowy budżet dzięki sprzedaży prądu.

Warto zauważyć, iż np. w Niemczech połowa energii odnawialnej produkowana jest przez prosumentów. To pokazuje jak ważne powinny być dla rządzących zmiany w prawie, które zachęcą do inwestowania w mikroinstalacje i wesprą rynek prosumencki w Polsce.