Rząd opublikował projekt aktu wykonawczego do ustawy o OZE

Lipiec 03, 2015

Ministerstwo Gospodarki przekazało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego. Delegacja do wydania tego aktu znajduje się w uchwalonej niedawno ustawie o OZE. Z treścią rozporządzenia można zapoznać się tutaj.