Senat przyjął ustawę o OZE. Okres przejściowy bez zmian

Luty 09, 2015

To był dla branży energetyki odnawialnej długi weekend. Przez kilka dni uwaga wszystkich skupiona była na izbie wyższej polskiego parlamentu za sprawą ustawy o OZE. Pomimo zgłoszonej przez Stowarzyszenie Małej Energetyki Wiatrowej propozycji wydłużenia okresu umożliwiającego przedsiębiorcom wejście do korzystnego dla nich sytemu zielonych certyfikatów – okres przejściowy pozostał w ustawie bez zmian. 

W piątek w późnych godzinach wieczornych odbył się cykl głosowań w których senatorowie zarekomendowali przyjęcie wszystkich popieranych przez Ministerstwo Gospodarki poprawek. Zmiany, które nie uzyskały aprobaty resortu gospodarki zostały zarekomendowane negatywnie również przez wysokie komisje. 

Wśród propozycji zmian w ustawie nie zabrakło także głosu strony społecznej. W imieniu małych i średnich przedsiębiorców w branży SMEW zgłosiło propozycję zmiany dzięki której inwestorzy mieliby możliwość wejścia do systemu zielonych certyfikatów przez okres 12 miesięcy po ogłoszeniu ustawy. Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy przedsiębiorcy muszą w tym celu ukończyć swoje inwestycje oraz rozpocząć wytwarzanie energii najpóźniej 31 grudnia 2015 r. Poprawka SMEW pozwoliłaby wydłużyć ten okres o kolejnych kilka miesięcy dając tym samym czas na ukończenie będących w toku inwestycji. Niestety podobnie jak inne postulowane przez branżę poprawki – nie została zaakceptowana przez rząd.

W sobotnim głosowaniu senatorowie przyjęli ostatecznie 99 poprawek i podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia całego tekstu ustawy w brzmieniu uwzględniającym przyjęte na posiedzeniu plenarnym poprawki. Niestety zabrakło wśród nich zmian o które zabiegali przedstawiciele branży energetyki wiatrowej.

Ustawa zostanie teraz ponownie skierowana do Sejmu, który może odrzucić poprawki Senatu bezwzględną większością głosów (liczba głosów „za” musi być większa niż suma „przeciw” i wstrzymujących się), w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli takiej większości nie będzie, ostateczny tekst ustawy będzie zawierał treść uwzględniającą poprawki Senatu.

Z propozycją zgłoszoną senatorom przez SMEW mogą Państwo zapoznać się tutaj.