SMEW dołącza do Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE

Wrzesień 06, 2016

Stowarzyszenie Małej Energetyki Wiatrowej (SMEW) dołączyło w tym tygodniu do Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii (PRK OZE). Eksperci będą niebawem pracować nad wspólnym stanowiskiem w kwestii zbliżających się zmian prawnych dotyczących sektora OZE.

Zmiany te szykują się w związku z kolejną nowelizacją ustawy o OZE, rozporządzeniami wykonawczymi do niej, jak też projektem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Rada skupia przedstawicieli organizacji, agencji i stowarzyszeń branżowych działających na rynku odnawialnych źródeł energii. Należą do niej reprezentanci sektorów: biomasy, biopaliw, poza tym energetyki wiatrowej, wodnej, słonecznej, jak i geotermalnej. Z ramienia SMEW, w posiedzeniach będzie brał udział wiceprezes stowarzyszenia – Kamil Szydłowski.

PRK OZE podejmuje działania na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, integruje środowiska z nią związane oraz przyjmuje stanowiska branżowe wobec zmieniającej się sytuacji prawnej i gospodarczej. Została powołana w 2008 roku przez Polską Izbę Gospodarczą Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej. Przewodniczącym Rady jest prof. Andrzej Radecki – prezes zarządu PIGEOR, zaś wiceprzewodniczącym Rady jest Ryszard Gajewski – prezes zarządu Polskiej Izby Biomasy.