Wszystko jasne w sprawie ustawy o OZE. Od 1 stycznia nowy system wsparcia

Luty 20, 2015

Podczas piątkowego posiedzenia plenarnego Sejmu odbyło się głosowanie nad zgłoszonymi przez Senat poprawkami do ustawy o OZE. Posłowie przyjęli wszystkie zmiany, które uzyskały we wtorek pozytywne opinie Ministerstwa Gospodarki.

Najwięcej emocji wzbudziły wśród posłów tzw. poprawki prosumenckie. Za odrzuceniem senackiej poprawki zastępującej taryfy gwarantowane dla prosumentów taryfą w wysokości 210 proc. średniej ceny rynkowej dla instalacji do 10 kW głosowało 227 posłów, przeciw było 200, od głosu wstrzymało się 9. Za korzystnymi dla prosumentów rozwiązaniami głosowało niemal cały klub PSL, a także posłowie SLD, TR i PiS.

Tym samym w ostatecznym tekście ustawy znalazły się przepisy zgłoszone na etapie sejmowym przez posła Artura Bramorę (PSL) dzięki którym energię z instalacji do 10 kW prosumenci będą sprzedawać do sieci po cenie gwarantowanej przez 15 lat od dnia oddania instalacji do użytku.

Ustawa zostanie teraz przekazana Prezydentowi, który ma maksymalnie 21 dni na jej podpisanie. Biorąc pod uwagę wszystkie konieczne do spełnienia terminy ustawa będzie mogła wejść w życie najpóźniej około 14 kwietnia (30 dni od publikacji). Z kolei przepisy dotyczące systemu wsparcia wejdą w życie 1 stycznia 2016 r. Termin ten został sztywno określony w ustawie i nie jest zależny od opisanych wyżej terminów podpisania i opublikowania ustawy.