Zbieramy uwagi branży do ustawy odległościowej

Luty 25, 2016

Minimalna odległość od zabudowań, konieczność uzyskiwania decyzji zezwalającej na eksploatację elektrowni wiatrowej oraz zwiększenie obciążeń podatkowych dla inwestorów – takie propozycje zmian zaproponowali w piątek posłowie. „Będziemy bronić interesów małych i średnich przedsiębiorców z branży. Aktualnie zbieramy opinie w sprawie ustawy, a w ciągu najbliższych dni przedstawimy konkretne propozycje zmian. Jeszcze w marcu zorganizujemy Zjazd Małej Energetyki Wiatrowej na który zapraszamy nie tylko członków SMEW, ale wszystkich sympatyków OZE” – mówi Paweł Guziński, prezes SMEW. 

W piątek na stronie Sejmu pojawił się projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Treść projektu znajdą Państwo pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-119-2016/$file/8-020-119-2016.pdf

Projekt zakłada m.in., że:

• Minimalna odległość od zabudowań, a także obszarów cennych przyrodniczo ma być równa lub większa dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej (mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając w szczególności wirnik wraz z łopatami);

• Dla istniejących elektrowni niezbędne będzie uzyskanie nowego rodzaju decyzji zezwalającej na ich eksploatację, w terminie jednego roku od dnia wejścia w życie ustawy. Za czynności związane z wydaniem decyzji, co dwa lata pobierana ma być opłata w wysokości nawet 1% wartości inwestycji;

• Decyzje o warunkach zabudowy (WZ) wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, dla których nie jest spełniony wymóg minimalnej odległości stracą moc w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy chyba, że w tym terminie inwestor uzyska pozwolenie na budowę.

• Pozwolenia na budowę wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowają moc, jeżeli w ciągu trzech lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy inwestor uzyska decyzję o pozwoleniu na eksploatację;

• Lokalizacja nowej elektrowni wiatrowej będzie mogła następować wyłącznie na podstawie planu miejscowego, w którym możliwe będzie określenie maksymalnej wysokości elektrowni;

SMEW weźmie aktywny udział w pracach związanych z ustawą. Wszystkie zainteresowane osoby, które chciałyby włączyć się w prowadzoną przez nas kampanię prosimy o kontakt mailowy pod adresem: biuro@smew.org.pl lub telefoniczny pod numerem: +48 506 118 146. 

Na podstawie nadesłanych uwag i opinii opracujemy konkretne propozycje zmian w ustawie, które chroniłyby interesy małych i średnich przedsiębiorców zrzeszonych w branży.